Professor Why™ Chemia

pomoc dydaktyczna
w ramach podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej


Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2018 roku z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.Na mocy powyższego rozporządzenia możliwe jest uzyskanie
100% finansowania zakupu Zestawu Szkolnego Professor Why™ Chemia
w ramach dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktycznej niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.Dlaczego Zestaw Szkolny Professor Why™ Chemia?

1. dzięki Professor Why™ Chemia zaoszczędzisz na drogich odczynnikach,
2. doświadczenia możesz przeprowadzać na dowolnym komputerze, nie potrzeba do tego sali chemicznej,
3. wirualne laboratorium jest całkowicie bezpieczne i pozwala na samodzielne przeprowadzanie doświadczeń,
4. scenariusze zajęć i karty pracy uczniów z Zestawu Szkolnego ułatwiają przeprowadzenie wielu angażujących lekcji,
5. Professor Why™ Chemia zawiera doświadczenia zgodne z podstawą programową dla szkół podstawowych.Co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie na zakup Zestawu Szkolnego Professor Why™ Chemia?1. Poinformuj osobę odpowiedzialną za edukację w ramach Twojego JST (gmina, miasto, miasto-gmina, powiat, miasto na prawach powiatu, województwo samorządowe), że chcesz skorzystać z dofinansowania na Zestaw Szkolny Professor Why™ Chemia w ramach dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktycznej niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowywch.

2. Wyślij do JST maila z potwierdzeniem i załącz uzasadnienie (poniżej można pobrać naszą propozycję).

3. Upewnij się, że Twoje JST wyśle wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej przed 15 czerwca 2018.

Propozycja uzasadnienia wyboru Professor Why™ Chemia


Zestaw szkolny Professor Why™ Chemia jest nowoczesną pomocą dydaktyczną do nauki chemii w klasach VII i VIII szkół podstawowych – jest zgodna z podstawą programową nauczania chemii w szkole podstawowej (realizuje zarówno cele ogólne jak i szczegółowe podstawy programowej).

Professor Why™ Chemia jest interaktywnym, multimedialnym program zawierający 20 scenariuszy lekcji (materiał dla nauczycieli) wraz z kartami ćwiczeń dla uczniów. Scenariusze są powiązane z 55 doświadczeniami, które znajdują się na płycie DVD. Doświadczenia podzielone na osiem obszarów tematycznych mogą być realizowane przez uczniów indywidualnie, w małych zespołach oraz z całą klasą.

Zestaw Professor Why™ Chemia zawiera:
- płytę DVD z 55 doświadczeniami i 5 lekcjami dotyczącymi biografii chemików,
- komplet 20 scenariuszy dla nauczycieli i kart ćwiczeń dla uczniów (ponad 100 stron materiałów),
- edu-karty do przeprowadzenia doświadczeń,
- kamerę internetową Logitech.

Porgram Professor Why™ Chemia może być wykorzystywany zarówno na komputerach i tablicach multimedialnych (spełnia warunki programu AKTYWNA TABLICA), jak i w trybie rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) – doświadczenia mogą być realizowane zarówno w pracowni chemicznej, jak i poza nią, co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy szkoła nie dysponuje specjalistycznym laboratorium. Uczniowie przeprowadzają doświadczenia w całkowicie bezpiecznym, wirtualnym laboratorium, które nie generuje problemów związanych BHP oraz z utylizacją odpadów chemicznych.

Program Professor Why™ Chemia pozwala na realizację zarówno celów ogólnych jak i szczegółowych wskazany w podstawie programowej do nauczania chemii w szkole podstawowej.

Professor Why™ Chemia został pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli środowiska naukowego (m.in. prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego – prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. dr hab. Inż. Janusza Rachonia - Politechnika Gdańska, prof. dr hab. Artura P. Terzyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika).Potrzebujesz pomocy? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

NAPISZ DO NAS!

zadzwoń

+48 517 608 085
+48 797 574 049